Home » Organisatie » Wie is BV Ogel

Wie is BV Ogel

B.V. OGEL is ontstaan uit een andere vereniging, namelijk LEGO. Dit staat voor Lenig En Gezonde Opvoedkunde. LEGO was een bekende Twentse badmintonvereniging met een afdeling in Hengelo. Dit liep niet lekker, waarna de 'afdeling Hengelo' zich afsplitste en de letters omdraaide: OGEL. De betekenis van deze afkorting werd veranderd in Ontspanning Gezond En Lenig. In 1968 werd B.V. OGEL officieel opgericht.

Het zaaltje waar destijds op vrijdagavond gespeeld werd bestaat inmiddels niet meer, maar de club is nog steeds springlevend! Al is er veel veranderd in de afgelopen 42 jaar. Na de opening van de sporthal Weusthag (in 1972) steeg het ledenaantal behoorlijk, waarna er voor de dinsdagavond ook speelruimte werd gezocht en gevonden in sporthal Hasseler Es. Destijds moesten de leden kiezen; of vrijdagavond in de Weusthag, of dinsdagavond in de Hasseler Es spelen/trainen. In november 1998 volgde weer een verhuizing; van de Weusthag naar de nieuwe sporthal in de Slangenbeek. Ook nu betekende dit een enorme toename van het aantal leden; het aantal jeugdleden steeg van 15 naar 70!

De volwassenen nu hoeven niet meer te kiezen tussen de dinsdag- en vrijdagavond: tegenwoordig kunnen alle leden op beide avonden spelen en op 1 locatie, Sporthal de Slangenbeek. Op 1-7-2008 is de badmintonvereniging BC NEXT POINT opgegaan in BV OGEL en heeft onze vereniging weer een groeispurt gemaakt.

Natuurlijk wordt er ook wel fanatiek gespeeld, maar bij OGEL ligt de nadruk niet op de prestatie. In het huishoudelijk reglement is zelfs vastgelegd dat het een gezelligheidsvereniging is.