Home » Organisatie » Bestuur

Bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met financiële zaken, beleid, externe contacten en ze houdt toezicht op de gang van zaken binnen de vereniging. Het dagelijks bestuur vergadert regelmatig. Als je hier meer over wilt weten of een bijdrage wilt leveren, kun je je wenden tot het secretariaat.

Het daqelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter:  Paul Gering
voorzitter@bv-ogel.nl

Penningmeester:  Rob Eeltink
penningmeester@bv-ogel.nl

Secretaris: Jack de Swart
secretaris@bv-ogel.nl

Het gehele bestuur is het hierboven genoemde dagelijks bestuur aangevuld met:

Voorzitter Technische Commissie: Vacant
tc@bv-ogel.nl

Voorzitter FeestCommissie: Debbie en Marloes Groot Blumink
fc@bv-ogel.nl