Home » Organisatie » Wat kost het?

Wat kost het?

Wat kost het lidmaatschap bij B.V. Ogel?

Inschrijfgeld:
€ 15,00 éénmalige machtiging.

Contributie incl. bondscontributie
Senior leden betalen € 50,50 en junioren € 35,75 per kwartaal (bedrag is incl. 1 uur training per week).
Als meerdere gezinsleden lid zijn van onze vereniging (en woonachtig zijn op hetzelfde adres) ontvangen zij een korting: voor het 2e gezinslid € 3,00 korting, het 3e gezinslid € 6,00 korting, het 4e gezinslid € 9,00 korting en de maximale korting geldt voor het 5e gezinslid en bedraagt € 12,00.
De contributie wordt in de eerste week van elk nieuw kalenderkwartaal van uw rekening afgeschreven.

Jeugdleden zijn degenen die in het jaar waarop het lidmaatschap betrekking heeft jonger zijn dan 18 jaar. Seniorleden zijn degenen die in het jaar waarop het lidmaatschap betrekking heeft 18 jaar of ouder zijn.
Bij onze vereniging geldt dus: ben je op 1 juli jonger dan 18 jaar dan ben je jeugdlid, ben je op 1 juli 18 jaar of ouder dan ben je seniorlid.

Inflatiecorrectie:
In verband met de jaarlijks stijgende lasten (bv. correcties uitgevoerd door de gemeente voor de huur van de zaal) mogen wij per 1 januari van ieder kalenderjaar een inflatiecorrectie uitvoeren op de contributie. Dit betreft alleen de reguliere contributie en niet de competitiebijdrage.

Extra training op dinsdag
seizoen 2018-2019 € 30,00 per lid per kwartaal (bij voldoende aanmeldingen).
De bijdrage training wordt de eerste week van elk nieuw kalenderkwartaal van uw rekening afgeschreven.
Tijdens de zomermaanden is er geen extra selectietraining, daarom wordt slechts 3 keer per jaar afgeschreven.
LET OP: Aanmelding voor de dinsdagtraining geldt voor het gehele seizoen.

Competitiebijdrage
Bijdrage voor degenen die meedoen met de competitie 2018-2019:
Seniorenteam                         € 50,00
jeugdteam                               € 35,00
herenteam                               € 25,00

Deze wordt de eerste week van november 2018 per incasso van uw rekening afgeschreven.

Clubshirt

Competitiespelers zijn verplicht (eis Badminton Nederland) om te spelen in een clubshirt. Een clubshirt passen of kopen? Neem even contact op met de secretaris (secretaris@bv-ogel.nl).
Kosten clubshirt zijn € 36,25. Er zijn nog enkele shirts op voorraad tegen de oude prijs van € 29,95

Opzeggen
Opzegging lidmaatschap of extra training dient vóór de start van het nieuwe seizoen (1 juli van ieder jaar) schriftelijk of per e-mail ontvangen te zijn bij onze secretaris (secretaris@bv-ogel.nl).
Afmelding op een andere wijze als hierboven vermeld wordt geen notie genomen.

Lid worden? Vraag een inschrijfformulier in de sporthal of download deze hier.

Bijdrage contributie door gemeente voor sociale minima klik hier.

Bijdrage Jeugd Sportfonds. Klik hier.